Utbildning

Funktion Namn Telefon  E-post
Huvudstudierektor Lars Filipsson 08-790 6655 lfn@math.kth.se
Studierektor för grundutbildningen
Matematik
Tommy Ekola 08-790 7515 ekola@math.kth.se
Studierektor för grundutbildningen
Matematisk statistik
Boualem Djehiche 08-790 7875 boualem@math.kth.se
Studierektor för grundutbildningen
Numerisk analys
Katarina Gustavsson 08-790 6696

katg@kth.se

Studierektor för grundutbildningen
Optimeringslära och systemteori
Krister Svanberg 08-790 7137 krille@math.kth.se

Se även programansvariga.

Till sidans topp