Utbildning

Institutionen för matematik bedriver utbildning på flera nivåer.

Kurser på grundnivå  i analys, linjär algebra, differentialekvationer, numerisk analys och matematisk statistik för de flesta civilingenjörsprogram på KTH. Därutöver ett flertal mer specialiserade kurser i numerisk analys, optimering, statistik och ren matematik.

Kurser på avancerad nivå , mestadels inom våra Mastersprogram  i ren och tillämpad matematik.

Kurser på forskarnivå  inom våra Doktorsprogram  i ren och tillämpad matematik.

Se även