Matematik (SF)

Tentaperiod 2017-10-20 till 2017-10-27

2017-10-20

Kurskod: SF1624
Kursnamn: Algebra och geometri
Tid: 08:00-11:00
Salar: 

Kurskod: SF1661
Kursnamn: Perspektiv på matematik
Tid: 08:00-13:00
Salar: 

Kurskod: SF1627
Kursnamn: Matematik för ekonomer
Tid: 14:00-19:00
Salar: 

Kurskod: SF1628
Kursnamn: Komplex analys
Tid: 14:00-19:00
Salar: 

Kurskod: SF1659
Kursnamn: Matematik, baskurs
Tid: 14:00-19:00
Salar:

Kurskod: SF1659
Kursnamn: Matematik, baskurs
Tid: 14:00-19:00
Salar:

Kurskod: SF1671
Kursnamn: Matematik, baskurs, med diskret matematik
Tid: 14:00-19:00
Salar:

Kurskod: SF1689
Kursnamn: Baskurs i matematik
Tid: 14:00-19:00
Salar:

Kurskod: SF1690
Kursnamn: Baskurs i matematik
Tid: 14:00-19:00
Salar:

Kurskod: SF2975
Kursnamn: Finansiella derivat
Tid: 14:00-19:00
Salar:

2017-10-23

Kurskod: SF1629
Kursnamn: Differentialekvationer och transformer II
Tid: 08:00-13:00
Salar:

Kurskod: SF1683
Kursnamn: Differentialekvationer och transformmetoder
Tid: 08:00-13:00
Salar:

Kurskod: SF1633
Kursnamn: Differentialekvationer I
Tid: 08:00-13:00
Salar: 

Kurskod: SF2866
Kursnamn: Tillämpad systemteknik
Tid: 14:00-19:00
Salar: 

Kurskod: SF2868
Kursnamn: Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 1
Tid: 14:00-19:00
Salar:

2017-10-24

Kurskod: SF1625
Kursnamn: Envariabelanalys
Tid: 08:00-13:00
Salar: 

Kurskod: SF1630
Kursnamn: Diskret matematik
Tid: 08:00-13:00
Salar: 

Kurskod: SF1631
Kursnamn: Diskret matematik
Tid: 08:00-13:00
Salar: 

Kurskod: SF2561
Kursnamn: Finita elementmetoden
Tid: 08:00-13:00
Salar:

Kurskod: SF1682 (Kontrollskrivning)
Kursnamn: Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer
Tid: 14:00-16:00
Salar:

2017-10-25

Kurskod: SF1900
Kursnamn: Probability theory and statistics
Tid: 08:00-13:00
Salar: 

Kurskod: SF1901
Kursnamn: Sannolikhetsteori och statistik I
Tid: 08:00-13:00
Salar: 

Kurskod: SF2940
Kursnamn: Sannolikhetsteori
Tid: 08:00-13:00
Salar: 

Kurskod: SF1668 (Kontrollskrivning)
Kursnamn: Matematisk och numerisk analys I
Tid: 08:00-13:00
Salar:

2017-10-26

Kurskod: SF1626
Kursnamn: Flervariabelanalys
Tid: 08:00-11:00
Salar: 

Kurskod: SF1670
Kursnamn: Flervariabelanalys II
Tid: 08:00-11:00
Salar: 

Kurskod: SF1686
Kursnamn: Flervariabelanalys
Tid: 08:00-11:00
Salar:

Kurskod: SF1630
Kursnamn: Diskret matematik
Tid: 08:00-13:00
Salar: 

Kurskod: SF1631
Kursnamn: Diskret matematik
Tid: 08:00-13:00
Salar:

Kurskod: SF1670
Kursnamn: Diskret matematik
Tid: 08:00-13:00
Salar:

Kurskod: SF1522 (Kontrollskrivning)
Kursnamn: Numeriska beräkningar
Tid: 14:00-16:00
Salar:

2017-10-27

Kurskod: SF2719
Kursnamn: Matematikens historia
Tid: 08:00-13:00
Salar: 

Kurskod: SF2942
Kursnamn: Portföljteori och riskvärdering
Tid: 08:00-13:00
Salar:

Kurskod: SF1514
Kursnamn: Numeriska metoder, grundkurs
Tid: 09:00-12:00
Salar:

Kurskod: SF1518
Kursnamn: Numeriska metoder och grundläggande programmering
Tid: 09:00-12:00
Salar:

Kurskod: SF1519
Kursnamn: Numeriska metoder och grundläggande programmering
Tid: 09:00-12:00
Salar:

Kurskod: SF1675
Kursnamn: Tillämpad linjär algebra
Tid: 09:00-12:00
Salar:

Till sidans topp