Dan Henningson har beviljats 2 M€ från ERC Advanced Grant

Publicerad 2016-04-01

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har nu offentliggjort vilka forskare som varit framgångsrika i 2015 års utdelning av forskningsmedel inom utlysningen ERC Advanced Grant. Av nästan 2 000 inkomna ansökningar och ytterst få beviljade erhöll KTH-professorn Dan Henningson ett anslag.

Professor prickade pengapotten

Om ERC Advanced Grant (på engelska)

Kontakta Dan Henningson

Till sidans topp