Aspects of adaptive mesh refinement in the spectral element method

Tid: On 2019-06-12 kl 10.15

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Teknisk Mekanik

Respondent: Nicolas Offermans , Mekanik

Opponent: Professor Ananias Tomboulides, Aristotle University of Thessaloniki, Grekland

Handledare: Professor Philipp Schlatter

Innehållsansvarig:Kerstin Gustafsson
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2019-05-10