Till innehåll på sidan

Bokdiskussion: Kvinnors outforskade liv inom vetenskap och teknik

Delta i en bokdiskussion utifrån Patricia Faras A Lab of One’s Own som handlar om hur kvinnliga pionjärer tog sig in på områden som tidigare varit reserverade för män.

Tid: To 2022-12-01 kl 14.00 - 15.30

Plats: KTH Biblioteket, Osquars backe 31 (Registration is required)

Språk: Engelska

Omslag på boken A Lab of One's Own. Bilden föreställer två forskare.

Under höstterminen 2022 kommer vi att läsa boken A Lab of One’s Own – Science and Suffrage in the First World War av Patricia Fara. Fara skriver om kvinnorna som gjorde vetenskapliga upptäckter och bidrog med medicinska och tekniska framsteg under första världskriget och om deras samtidiga kamp för rösträtt.

Den 1 dec ses vi för att tillsammans diskutera och försöka förstå hur kvinnors ojämlika villkor har sett ut historiskt och hur det fortfarande påverkar kvinnor idag. Vilka förändringar kan vi se och finns det några paraleller till dagens forskarsamhälle? 

Bokdiskussionen är en del i KTH bibliotekets bidrag till det övergripande arbetet med jämställdhet och lika villkor på KTH. Syftet är att bidra med en arena där frågor om jämställdhet, hållbarhet och lika villkor kan diskuteras av alla på KTH, studenter såväl som anställda, för att tillsammans kunna skapa förändring.  

Diskussionen kommer att hållas på engelska. De tio första som anmäler sig får ett gratis exemplar av boken. Anmäl dig här.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-10-07