Design of soundproof panels via metamaterial concept

Tid: On 2019-03-27 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Farkostteknik

Respondent: Zibo Liu , Farkost och Flyg

Opponent: Professor Jean-Francois Deü, Conservatoire National des Arts et Metiers, Frankrike

Handledare: Universitetslektor Leping Feng

Innehållsansvarig:Kerstin Gustafsson
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2019-03-06