Investigation of corrosion properties of metals for degradable implant applications

Tid: Fr 2017-11-10 kl 10.00

Plats: sal C (Sven-Olof Öhrvik), Electrum, Kistagången 16, Kista

Ämnesområde: Fysik, material och nanofysik

Respondent: Karin Beussant Törne , Tillämpad fysik

Opponent: Professor (UH) Dr Wolf-Dieter Müller, Dental and Biomaterial Research, Charité Universitätmedizin, Berlin, Tyskland

Handledare: Univ lektor Jonas Weissenrieder

Innehållsansvarig:Kerstin Gustafsson
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2017-10-16