Från passiv konsument till medskapare

Tid: On 2019-04-03 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Karin Bradley från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Plats: Sydöstra Galleriet, Huvudbiblioteket

Att vi i ett land som Sverige behöver konsumera mer hållbart är de flesta överens om. Men vad innebär egentligen detta? Inom forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream har man kartlagt vad hållbar konsumtion inom mat, semestrande och inredning kan innebära. Karin Bradley tecknar hur konsumentrollen förändras från att vara mer passiv till att bli aktiv medskapare av (hållbara) varor och tjänster.

Karin Bradley
Karin Bradley. Fotograf: José Figueroa
Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2018-12-20