Hur organisationer kan utveckla förändringsberedskap och innovationsförmåga

Tid: On 2019-04-10 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Susanne Nilsson, Skolan för industriell teknik och management

Plats: Sydöstra Galleriet, Huvudbiblioteket

För att företag ska kunna utnyttja potentialen av ny teknik krävs nytänkande i hur man arbetar och organiserar. Men trots att forskningen gång på gång påvisat vikten av att utveckla förändringsberedskap och innovationsförmåga tenderar många organisationer att underskatta just detta. Susanne Nilsson visar hur innovationsforskningen bygger ny kunskap om organisationers innovationsförmåga.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2018-12-20