Till innehåll på sidan

[Inställt]: Bidra till Wikipedia och sprid dina forskningsresultat

Workshop för doktorander och forskare

Denna workshop är inställd.

Wikipedia är ofta den första källa vi går till när vi söker information. Detta gör Wikipedia till en utmärkt arena för att kommunicera ditt forskningsfält till allmänheten.

Tid: Fr 2022-12-16 kl 10.00 - 12.00

Språk: Engelska

I workshoppen ingår:  

  • varför det är en bra idé att skriva om ditt forskningsfält i Wikipedia

  • grunderna i Wikipedia-redigering

  • tid för att arbeta med nyckelartiklar inom ditt ämnesområde  

Workshoppen är huvudsakligen för doktorander och forskare och hålls på engelska.