Till innehåll på sidan

Kränkande särbehandling - öppet webinarium

Tid: Må 2022-01-24 kl 15.30 - 17.00

Plats: Zoom

Du som är intresserad av att höja din kunskap inom området kränkande särbehandling eller du som bara är nyfiken att höra om andras erfarenheter är välkommen på en digital föreläsning med frågestund. Vi har bjudit in Per Larsson (från företagshälsa Previa AB) som är expert inom kränkande särbehandling och krisstöd. Föreläsningen är öppen för alla på KTH.

Webbadress för mer information

intra.kth.se/anstallning/personalsamverkan/foreningar/st/kalender/krankande-sarbehandling-oppet-webinarium-1.1130287?date=2022-01-24&orgdate=2021-12-21&length=1&orglength=0

Kontaktperson

Sofia Jonsson, ST KTH

E-postadress

st-kth@kth.se