Ett hållbart hem?

Välkommen på en lunchföreläsning om hur vi kan bygga, bo och leva på ett hållbart sätt.

Tid: On 2019-09-18 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Pernilla Hagbert, Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad

Plats: Sydöstra galleriet/South East Gallery

Pernilla Hagbert

Hur vi ser på hemmet och hur vi ”gör” hem har både sociala och miljömässiga implikationer. Men hur förstås hållbarhet i svensk bostadsutveckling idag och vilka inlåsningar finns?

Pernillas Hagberts forskning intresserar sig särskilt för alternativa praktiker och omställning till radikalt mindre resursintensiva sätt att bo och leva på.

Läs mer om Pernilla Hagberts forskning

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-06-03