Till innehåll på sidan

*Inställt* Hur undviker du plagiering?

Tid: To 2021-09-23 kl 12.15 - 13.00

Plats: Zoom

Språk: Svenska

Föreläsare: Ida Pinho & Miritt Zisser - KTH Biblioteket & Enheten för språk & kommunikation

Plagiering beror ofta på att man inte vet hur man ska hantera källor i sin egen text. Under seminariet kommer vi att gå igenom vad plagiering innebär och hur du ska göra för att undvika det. Det handlar bland annat om att man behöver lära sig att läsa och sammanfatta källor, och att veta hur man refererar till källor både i den löpande texten och i referenslistan på slutet. Vi kommer att utgå ifrån ett antal konkreta exempel och diskutera huruvida det kan anses vara plagiering eller inte.

Seminariet är på svenska. Endast för KTH studenter.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-10-26