Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Models for Additive and Sufficient Cause Interaction

Tid: To 2019-10-10 kl 10.00

Plats: F11, Lindstedtsvägen 22, KTH Stockholm, (English)

Ämnesområde: Matematisk statistik

Licentiand: Daniel Berglund , Matematisk statistik

Granskare: Professor Ola Hössjer, Department of Mathematics, Stockholm University

Huvudhandledare: Professor Timo Koski, Matematisk statistik; Assistant professor Helga Westerlind, Department of Medicine, Karolinska Institutet

Exportera till kalender

Abstract

Målet med denna avhandling är att utveckla, och utforska modeller i det så kallade sufficent cause ramverket, och additiv interaktion. Additiv interaktion är nära kopplat till interventioner inom epidemiology och sociologi, men kan också användas för statistiska tester för sufficient causes för att förstå mekanimser bakom ett utfall, tex en sjukdom.

I artikel A så expanderar vi modellen för additiv interaktion och interventioner till att också inkludera kontinuerliga variabler. Vi visar att det inte finns någon modell som inte leder till motsägelser i slutsatsen om interaktionen.

Sufficient cause ramverket kan också utryckas via Boolska funktioner, vilket byggs vidare på i artikel B. I den artikeln definerar vi en modell baserad på mutltifactor potential outcome modellen (MFPO) och independence of causal influence modellen (ICI).

I artikel C diskuterar vi modelleringen och estimering av additiv interaktion i relation till om variablerna har skadlig eller skyddande effekt betingat på någon annan variabel. Om det finns osäkerhet kring en effekts riktning så kan det leda till fel i testerna för den additiva interaktionen.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-259608