Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Power-Based Two-Ports with Application to HVAC Systems

Tid: To 2022-06-09 kl 10.00

Plats: Munin, Teknikringen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/65309300322

Språk: Engelska

Ämnesområde: Farkostteknik

Licentiand: Mina Wagih Nashed , Farkostteknik och Solidmekanik

Granskare: Professor Antonio Torregrosa, Universitat Politècnica de València, Spanien

Huvudhandledare: Hans Bodén, Linné Flow Center, FLOW, Competence Center for Gas Exchange (CCGEx), Farkostteknik och Solidmekanik

Exportera till kalender

QC 220519

Abstract

Förståelsen av akustisk vågutbredning i kanaler eller rör är väsentlig för tillämpningar som involverar olika strömningsmaskiner såsom fläktar, pumpar, kompressorer. Under årens lopp har olika metoder utvecklats för att simulera vågutbredning i sådana system. Tillgången till bra metoder för simulering sparar tid i designfasen och kan förhindra bullerproblem efter genomförandet. En vanlig typ av kanalnätverk som används i byggnader och fordon är Värme-Ventilation och Luftkonditionerings-system. Traditionellt har en så kallade "Source-Path-Receiver" modell använts i sådana system. Denna metod är baserad på att analysera flödet av akustisk effekt från källan genom ett system. Detta tillvägagångssätt är giltigt när många vågor utbreder sig i en kanal eller för tillräckligt höga frekvenser. Metoden försummar reflektioner och utgår från en känd ljudeffekt hos källan, subtraherar dämpningen från kanalelement och adderar flödesgenererat ljud. I ett försök att vidareutveckla och förbättra denna metod föreslås en ny metod baserad på effektbaserade två-ports modeller. Denna nya metod tillämpas först på "Source-Path-Receiver" modeller som beskrivs i standarder för buller i ventilationssystem. Den nya metoden kan inkludera både reflektion och transmission för alla element. För att visa när och i vilken utsträckning detta kan vara viktigt, genomförs en studie på system med enbart reflektiva element samt system med både reflektiva och dissipativa element.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-312269