Till innehåll på sidan

Skapa en datahanteringsplan med DMP online

På denna workshop kommer vi att visa hur du kan använda tjänsten DMP online för att skapa din DHP.

Tid: Ti 2022-11-29 kl 10.00 - 11.30

Plats: Zoom

Språk: Engelska

Medverkande: Rosa Lönneborg, Lina Andrén, Peter Kjellberg

DMP online är en tjänst för att skapa datahanteringsplaner (DHP, eller DMP på engelska). Att planera din datahantering är ett viktigt steg i början av ditt forskningsprojekt och många finansiärer, inklusive VR och Formas, har krav på att en datahanteringsplan ska tas fram för ditt projekt.

Ingen registrering nödvändig/drop-in.

Ett ytterligare tillfälle  är planerat den 15 december, klockan 13.00-14.30.

För mer information om forskningsdata och DMP – besök KTH Research Data Team  på webben.