Strain gradient plasticity modelling of precipitation strengthening

Tid: On 2019-02-13 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen (Hörsal 78), KTH

Ämnesområde: Hållfasthetslära

Respondent: Mohammadali Asgharzadeh , Hållfasthetslära

Opponent: Professor Samuel Forest, Centre des Materiaux Mines ParisTech PSL Research University, Frankrike

Handledare: Professor Jonas Faleskog

Innehållsansvarig:Kerstin Gustafsson
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2019-01-18