Till innehåll på sidan

Studentexpeditioner SCI skolan

Studentexpedition Teknikringen 8

- Teknisk mekanik och Matematik

Teknisk mekanik gru@tekmek.kth.se
Matematik studentoffice@math.kth.se


Personal

Läs mer om oss

Studentexpedition Albanova

- Fysik och Tillämpad fysik

Besöksadress
Albanova universitetscentrum
Rum B5:1016
Roslagstullsbacken 21, Stockholm

Postadress
Albanova universitetscentrum
Studentexpeditionen KTH
106 91 Stockholm

E-post
kursexp@physics.kth.se

Personal

Laborationer Albanova

Läs mer om oss

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2020-10-21