Till innehåll på sidan

Grundutbildnings- och programansvariga SCI skolan

Grundutbildningsansvarig

Programansvariga civilingenjörsprogram

 Farkostteknik

Teknisk fysik

Teknisk matematik

Öppen ingång

Programansvarig kandidatprogram

Simuleringsteknik och virtuell design

Programansvariga masterprogram

Applied and Computational Mathematics/Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Engineering Physics/Teknisk fysik

 Railway Engineering/ Järnvägsteknik

Mathematics/Matematik

Nuclear Energy Engineering/Kärnenergiteknik

Engineering Mechanics/Teknisk mekanik

Naval Architecture/Marina system

Vehicle Engineering/Fordonsteknik

Aerospace/Flyg- och rymdteknik

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2020-11-27