Studentexpedition TR8

Studentexpedition för institutionerna Farkost och flyg, Hållfasthetslära, Mekanik och Matematik

Vi på Studentexpedition TR8 erbjuder dig följande service:

  • Inlämning och uthämtning av hemuppgifter (projekt, labbar m.m.)
  • Försäljning av viss kurslitteratur

För omregistrering på kurs så ska kursgivande institution kontaktas.

Läser du matematik?

För dig som läser dina kurser på Institutionen för matematik finns ytterligare information.

Vi som tar emot dig på Studentexpedition TR8

Innehållsansvarig:Studentexpedition TR8
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2020-06-26