Till innehåll på sidan

Utbildningskansli Skolan för teknikvetenskap

Hos oss får du hjälp med frågor som rör dina studier t ex studieplanering, tillgodoräknande, utbytesstudier, val av kurser och masterprogram. Förutom ordinarie öppettider då det är drop-in kan du boka tid.

Kontakta din studentexpedition

Din studentexpedition hjälper dig med sådant som rör en kurs. Plussningsansökan, Inlämning och uthämtning av hemuppgifter, samt viss försäljning av kurslitteratur.

Till skolans studentexpeditioner

Skriva ut intyg

Du som student har en personlig meny där du bland annat kan skriva ut intyg.

Om personliga menyn

Vi som arbetar på Utbildningskansli SCI

Masterprogram

Masterkoordinator för alla masterprogram 120 hp

Studievägledare

Aerospace Engineering/Flyg- och rymdteknik

Engineering Mechanics/Teknisk mekanik

Naval Arcitechture/Marina system

Vehicle Engineering/Fordonstekni

Applied and Computational Mathematics/Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Engineering Physics/Teknisk fysik

Mathematics/Matematik

Nuclear Energy Engineering/Kärnenergiteknik

Läs mer om våra masterprogram på KTH:s utbildningssidor

Gruppchef

Innehållsansvarig:svl-sci@kth.se
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2021-04-23