Till innehåll på sidan

Danielsson och Laurell ledamöter i IVA

Mats Danilsson och Fredrik Laurell, båda från Skolan för teknikvetenskap, KTH.
Publicerad 2018-02-13

Mats Danielsson, Institutionen för Fysik och Fredrik Laurell, Institutionen för Tillämpad fysik, är bland de 18 personer från akademi och näringsliv som valdes in som ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) vid den senaste Akademisammankomsten.

Mats Danielsson ingår nu i avdelningen för teknikens grunder och gränsområden i IVA. Han är professor i medicinsk bildfysik och har 27 internationella patent och har skapat tre spinoff-bolag inom medicinsk teknik. Den mest välkända produkten används i över 30 länder för tidig upptäckt av bröstcancer.
Även Fredrik Laurell ingår numera i avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden. Han är professor i fysik med inriktning mot laserfysik och fotonik. Fotoniken tillhandahåller nya metoder som påverkar flera teknikområden, från tillverkningsindustri och energisektorn till hälsa och kommunikation.

Om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Där finns kunskap och erfarenhet från nära 1300 ledamöter uppdelade på 12 kompetensområden. Dessutom representeras drygt 200 företag i IVA:s Näringslivsråd.

Läs mer om Mats Danielsson och Fredrik Laurell på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens hemsida

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2018-02-13