Till innehåll på sidan

Egor Babaev fick Göran Gustafssonpris

Publicerad 2015-04-01

Egor Babaev fick den 31 mars ta emot Göran Gustafssonpris. Nominering: ”för hans originella teoretiska forskning vilken redan har visat helt nya vägar att förstå komplexa system och processer inom materialfysiken”.

KTH-fysiker prisas för originell forskning

Fem forskare får dela på 24 miljoner kronor

Om Göran Gustafssonprisen

Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomine­ringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen. Stiftelsen förvaltar ett kapital om cirka en miljard kronor.

Om donatorn Göran Gustafsson och stiftelsen

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2015-04-01