Till innehåll på sidan

KTH:s pedagogiska pris till Gunnar Tibert

Gunnar Tibert, forskare på avdelningen för Farkost och Flyg. Foto: Sofia Nyström
Publicerad 2018-10-16

Hej Gunnar Tibert, Institutionen för farkost och flyg, du och Anna-Karin Högfeldt, ITM-skolan, har blivit tilldelade KTH:s pedagogiska pris 2018, hur känns det?
– Jag blev väldigt överraskad men såklart jätteglad över att mitt arbete inom grundutbildningen uppmärksammas på detta sätt.

Varför tror du att just du fick detta pris?
– Jag tror att mitt arbete med att skapa ett positivt klimat och enkeladministrerade transparenta rutiner kring grundutbildningsfrågor, både på skolan och på KTH, ligger till grund för priset. Mårten Olsson, tidigare programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, påpekade för flera år sedan på ett grundutbildningsmöte att "det är skillnad på att göra saker rätt och att göra rätt saker". Jag tänker på Mårtens kloka ord i de flesta sammanhang: Om vi gör på detta sätt, arbetar vi då verkligen med rätt saker eller är det så att vi bara gör detta för att vi ska göra saker rätt - i någon annans ögon? Som en annan kollega, Anne Håkansson på EECS-skolan, nyligen sa i samband med en ledarskapskurs: "På KTH finns det många rutiner och anvisningar som är lättillgängliga men knappast lätthanterliga". Mårtens och Annes kloka ord fångar på ett bra sätt upp hur vi hela tiden måste tänka kring allt som är kopplat till kvalitetsarbete inom bland annat grundutbildning.

Parallellt med din forskning inom rymdteknikområdet har du sedan 16 år tillbaka arbetat som lärare samt haft rollen som grundutbildningsansvarig i fem år, vad är det som driver dig till att undervisa?
– Min motivation i undervisningen är att jag vill kunna ge de rätta verktygen till studenter som när de är fullfjädrade ingenjörer ska lösa framtidens utmaningar. Jag brinner egentligen inte för just föreläsningsbiten utan snarare för att jobba nära studenterna och lära mig av dem samtidigt som de lär sig av mig. Jag har därför sedan flera år tillbaka nästan uteslutande muntlig examination.

Spelar undervisningen någon roll för den egna forskningen tror du?
– Det finns ett mervärde i att försöka förklara komplicerade saker på ett så lättfattligt sätt som möjligt. Jag tänker bland annat på tävlingen "3-minute-thesis" där det går ut på att förklara sin forskning på tre minuter. Forskare kan inspirera studenter bara genom deras engagemang.

Vad tycker du vore drömmen gällande det pedagogiska utvecklingsarbetet på KTH?
– Ett drömscenario vore om vi kunde erbjuda skräddarsydda kursupplägg, en palett av olika inlärningsmetoder och examinationsmetoder i samma kurs eftersom det skulle stödja arbetet med att bredda studentrekryteringen. Det finns många initiativ på KTH som arbetar i denna riktning.

Text: Sofia Nyström

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2018-10-16