Till innehåll på sidan

Funktionsansvariga inom administration

Administrativ chef

Helene Rune
Helene Rune
administrativ chef 087909180

Avrops- och avtalsansvarig

Ekonomiansvarig

Seija Liedes
Seija Liedes
ekonomi-/redovisningsansvarig 087907615

HR-ansvarig

Infrastrukturansvarig

Magnus Lindell
Magnus Lindell
inköpsansvarig 087909130

Utbildningsadministrativt ansvarig

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2021-01-05