Funktionsansvariga inom administration

Administrativ chef

Helene Rune
Helene Rune
administrativ chef 087909180

Avrops- och avtalsansvarig

Sofie Gustavsson
Sofie Gustavsson
inköpsansvarig sci 087909176

Ekonomiansvarig

Seija Liedes
Seija Liedes
ekonomi-/redovisningsansvarig 087907615

HR-ansvarig

Infrastrukturansvarig

Magnus Lindell
Magnus Lindell
handläggare 087909130

Kommunikationsansvarig

Daniel Sellgren
Daniel Sellgren
kommunikatör 087909117

Utbildningsadministrativt ansvarig

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2019-09-10