Funktionsansvariga inom administration

Administrativ chef

Helene Rune
Helene Rune
administrativ chef 087909180

Avrops- och avtalsansvarig

Sofie Wiklund
Sofie Wiklund
inköps- upphandl.ansv sci 087909176

Ekonomiansvarig

Seija Liedes
Seija Liedes
ekonomi-/redovisningsansvarig 087907615

HR-ansvarig

Infrastrukturansvarig

Erik Edstam
Erik Edstam
infrastrukturansvarig 087908492

Kommunikationsansvarig

Sofia Nyström
Sofia Nyström
kommunikationsansvarig 087909117

Utbildningsadministrativt ansvarig

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2019-04-12