Termisk åldring av låglegerade stål – åldringshantering från ax till limpa

Tid: Ti 2017-09-26 kl 14.15 - 15.00

Föreläsare: Pål Efsing

Plats: Hugin, Teknikringen 8, Entréplan

För industriella tillämpningar med stora investeringsbakgrunder, t.ex. infrastruktursatsningar, storskalig energiproduktion och rymd-/flygindustri är det naturligt att löpande underhåll är viktig komponent. Ännu viktigare är att förstå och proaktivt motverka de åldrings- och degraderingsmekanismer som påverkar komponenter, system och strukturer och därmed undvika störningar vilka är grunden för det löpande underhållet. Störningar som i värsta fall kan innebära skador och haverier med påverkan på gemene man. Alla material förändras över tiden, men med stor variation på tidskalan, vilket innebär att grundläggande förutsättningar för driftklarhetsstudier kan komma att påverkas. För metalliska material kan detta vara såväl inre egenskapsförändringar (t.ex. tidsberoende utskiljning av agglomerat eller partiklar som påverkar materialet mekaniska egenskaper – åldring) eller yttre inverkan (som t.ex. korrosionsfenomen – degradering). För att kunna bedriva långsiktig verksamhet med hög säkerhet vid t.ex. ett kärnkraftverk är kunskapen och förståelsen för såväl åldrings- som degraderingsmekanismer som är relevanta för de driftbetingelser som är aktuella. Här fyller långsiktig forskning med fokus på såväl grundforskning (grundläggande förståelse för mekanismer och beteenden) som tillämpad forsking (applicering på verkliga komponenter och strukturer) en viktig roll för både ägare och brukare. Viktigast av allt är dock människan i centrum som tar vara på den kunskap som finns och omsätter denna i ett spårbart och transparant program som tydligt visar såväl behov, risker som möjligheter för långsiktigt användande av den struktur som analyseras.

2017-09-26T14:15 2017-09-26T15:00 Termisk åldring av låglegerade stål – åldringshantering från ax till limpa Termisk åldring av låglegerade stål – åldringshantering från ax till limpa
Till sidans topp