Ledningsråd

Skolchef

1:a vice skolchef och fakultetsförnyelseansvarig

Vice skolchef för forskning och forskarutbildningsansvarig

Vice skolchef och grundutbildningsansvarig

Vice grundutbildningsansvarig

Vice forskarutbildningsansvarig

Prefekt Fysik

Prefekt Teknisk mekanik

Prefekt Tillämpad fysik

Prefekt Matematik

Administrativ chef

Ekonomi- och redovisningsansvarig

HR-ansvarig

Studentrepresentanter

Filip Axelsson
studeranderepresentant (SRO SCI)
Sigge Eliasson
suppleant studeranderepresentant (PAS Öppen ingång)
Maria Ulvko
suppleant studeranderepresentant (PAS Farkostteknik)
Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2020-01-20