Avtal

KTH juridiska avdelning

KTHs juridiska avdelning upprättar, granskar och förhandlar avtal mellan KTH och företag, organisationer och myndigheter. Enligt KTHs delegationsordning ska alla avtal om forskningssamverkan granskas av Juridiska avdelningen. Juridiska avdelningen kontaktas bäst via email avtal@kth.se

På länken nedan finner du utförlig information gällande vad man ska tänka på i upprättandet av ett avtal samt vilken information/underlag juridiska avdelningen behöver för en effektiv granskning.

intra.kth.se/forskning/avtalshantering-1.617388

Var noga med att koppla in juridiska avdelningen så tidigt som möjligt i processen!

KTH Research Office

KTHs Research Office erbjuder stöd till KTH:s forskare bland annat vad gäller ansökan och projektadministration rörande forskningsfinansiering och forskningsprojekt. Det innebär att de ger information om finansieringsmöjligheter och forskningsfinansiärer, både nationellt och internationellt. De ger stöd i ansökningsarbetet, med särskilt fokus på forskare som skall koordinera EU- och andra samverkansprojekt. Research Office har också hand om den centrala hanteringen av forskningsplattformar, centra och SRA.

Avtal som skapats i samråd med Research Office ska ändå genomgå en juridisk granskning på den juridiska avdelningen.

För kontakt med Research Office se intra.kth.se/forskning/forskningsfinansiering/om-research-office-o/medarbetare-vid-research-office-1.393134

Var noga med att koppla in Research Office och juridiska avdelningen så tidigt som möjligt i processen!

Skolans kontaktperson för avtalshantering:

Anders Jansen
avtal@sci.kth.se
Tel: 08-790 6489

Till sidans topp