Dokumenthantering

Som statlig myndighet är anställda på KTH skyldiga att följa lagar om arkivering och diarieföring.

Information om hur vi på KTH ska hantera våra dokument finns på SCI intranät

Om du är osäker på hur en viss typ av dokument ska hanteras kan du titta i Dokumenthanteringsplanen som är framtagen av Avdelningen för dokumenthantering på UF. Vi på SCI har gjort en förkortad version av dokumenthanteringsplanen som är anpassad till forskare på institutionerna. Vi kallar den Arkiveringsguide och ni hittar den på SCI intranät.

Kontaktperson

Carina Ankarloo  
Fysikinstitutionernas registrator  
08-790 8178  
registrar-physadm@sci.kth.se  
Till sidans topp