Dokumenthantering

Som statlig myndighet är KTH skyldig att följa lagar om arkivering och diarieföring.

Varje anställd ansvarar för att hantera sina dokument enligt KTHs bestämmelser. Till vår hjälp har vi en dokumenthanteringsplan som talar om hur vi ska hantera olika dokument.

Vi har gjort en arkiveringsguide för att underlätta för er forskare/lärare att se vilka dokument ni ska lämna in till oss på administrationen. Det finns givetvis fler typer av dokument som ska sparas för framtiden än de som finns i denna förkortade lista men de dokumenten passerar administrationen så att vi lätt kan fånga upp dem.

Behöver ni se den fullständiga dokumenthanteringsplanen finns en länk längst ner på denna sida.

Arkiveringsguide lärare/forskare (pdf 95 kB)

Länkar till KTHs centrala sidor om dokumenthantering hittar ni nedan.

Kontaktperson

Carina Ankarloo  
Fysikinstitutionernas registrator  
08-790 8178  
registrar-physadm@sci.kth.se  
Till sidans topp