Personalärenden

Vi tar hand om personalärenden inom bl a följande områden:

  • Rekrytering
  • Anställningsavtal
  • Information till nyanställda
  • Bevakning av tidsbegränsade anställningar
  • Entledigande
  • Sjukfrånvaro, semester, föräldraledighet mm
  • Ändring av adress, kontering mm
  • Tjänstereseförsäkring och övriga försäkringsärenden
  • Arvoden, reseersättning för icke anställda
  • Stipendieärenden

Blanketter personalärenden

Blanketter som rör personalfrågor hittar ni i KTHs centrala blankettarkiv. Sjukfrånvaro, föräldraledighet, vård av barn, tjänstledighet och semester* ska rapporteras in i systemet "Egenrapportering". (*semester endast för de med blankettmetoden)

Personal-, löne- och anställningsärenden

Övriga personalärenden

Kontaktpersoner

Sara Tiste

HR Administratör Tillämpad fysik.

Tel: 08-790 8179

hr-aphys@sci.kth.se

Ann Malmqvist

HR Administratör Fysik.

Tel: 08-790 7579

hr-physics@sci.kth.se

Till sidans topp