Grundutbildning

Vi sköter registrering och betygsrapportering av fysikavdelningarnas grundutbildnings- och nätkurser. Studenternas inlämningsuppgifter och labbredogörelser finns för avhämtning på vår kursexpedition, plan 5 i AlbaNova.

Kurser för fristående studerande

För studerande som vill läsa våra kurser men inte är inskrivna på program vid KTH finns fr o m hösten 2010 endast möjligheten att anmäla sig via www.antagning.se. Deadlines är 15 april för höstens kurser och 15 oktober för vårens kurser. Sena anmälningar går att göra fram till kursstart om kursen är aktiv på studera.nu.

Examensarbete

Ifylld examensarbetesansökan lämnas i original till kursexpeditionen, plan 5. Studerande som är inskrivna före 2007-07-01 kan på blanketten anmäla att man vill göra examensarbete med godkänt betyg i stället för graderad betygsskala.

Examensarbetesrapporter ska vara försedda med TRITA-nr.

Blanketter

Begäran om rättelse/omprövning av betyg  / Request for review of grade

Tillgodoräknande av kurs

Examensarbetsansökan / Application for Master of Science thesis project (pdf 99 kB)

KTH blankettarkiv

Arkivering

Av arkiveringsguide för lärare/forskare under avsnittet ”undervisningshandlingar grundkurser och forskarkurser” framgår vilka dokument som ska lämnas till arkivering efter avslutad kurs.

Dokumenthantering

Kontaktpersoner

Grundutbildning, forskarutbildning, nätkurser, TRITA.

Åsa Hansson Sofie Wiklund
Tel: 08-790 8169 Tel: 08-790 9176
kursexp@physics.kth.se kursexp@physics.kth.se
   
Laborationer  
Marina Zelenina  
Tel: 073-904 3441  
marinaz@kth.se  
Till sidans topp