Till innehåll på sidan

Ledningsråd

Skolchef

1:a vice skolchef och fakultetsförnyelseansvarig

Vice skolchef för forskning och forskarutbildningsansvarig

Vice skolchef och grundutbildningsansvarig

Vice grundutbildningsansvarig

Vice forskarutbildningsansvarig

Prefekt och proprefekt Fysik

Prefekt och proprefekt Matematik

Prefekt och proprefekt Teknisk mekanik

Prefekt och proprefekter Tillämpad fysik

Representanter från SCI Skolkollegium

Administrativ chef

Ekonomi- och redovisningsansvarig

HR-ansvarig

Studentrepresentanter

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2022-10-07