Till innehåll på sidan

Strategiskt råd

Beskrivning av SCI-skolans Strategiska skolråd

Ordförande är skolchef. Strategiskt skolrådet utgör rådgivande organ till skolcheferna i följande ärenden:

  • viktigare ärenden rörande skolans organisation,
  • utvecklings‐ och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut,
  • övergripande frågor rörande utbildning, och
  • andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör avgöra.

Ordförande

Lärar- och forskarrepresentanter

Representant för teknisk och administrativ personal 

Externa representanter (3 st) 

Studeranderepresentanter

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2022-04-27