Skolledning

Ordförande och skolchef

1:a vice skolchef

Elena Gutierrez Farewik
Elena Gutierrez Farewik
1:a vice skolchef 087907719

2:a vice skolchef och Grundutbildningsansvarig

Gunnar Tibert
Gunnar Tibert
2:a vice skolchef och Grundutbildningsansvarig 0737652222

Utbildningsärenden: gruansv@sci.kth.se

Vice grundutbildningsansvarig

Michael Hanke
Michael Hanke
vice grundutbildningsansvarig 087906278

Forskarutbildningsansvarig

Tommy Ohlsson
Tommy Ohlsson
forskarutbildningsansvarig 087908261

Vice forskarutbildningsansvarig

Jonas Faleskog
Jonas Faleskog
vice forskarutbildningsansvarig 087908977

Prefekt Farkost och flyg

Sebastian Stichel
Sebastian Stichel
prefekt Farkost & flyg 087907603

Mandatperiod 2017-01-01 – 2020-12-31

Prefekt Fysik

Mark Pearce
Mark Pearce
Prefekt Fysik 0701667486

Mandatperiod 2017-01-01 – 2020-12-31

Prefekt Tillämpad fysik

Oscar Tjernberg
Oscar Tjernberg
Prefekt Tillämpad fysik 087904140

Mandatperiod 2019-01-01 – 2022-12-31

Prefekt Hållfasthetslära

Mårten Olsson
Mårten Olsson
Prefekt Hållfasthetslära 087907541

Mandatperiod 2018-01-01 – 2021-12-31

Prefekt Matematik

Sandra Di Rocco
Sandra Di Rocco
prefekt Matematik 087907168

Förlängd till 2019-12-31

Prefekt Mekanik

Anders Dahlkild
Anders Dahlkild
prefekt Mekanik 087909174

Mandatperiod 2019-04-01 – 2019-06-30

Administrativ chef

Helene Rune
Helene Rune
Administrativ chef 087909180

Ekonomi- och redovisningsansvarig

Seija Liedes
Seija Liedes
ekonomi-/redovisningsansvarig 087907615

HR-ansvarig

Studentrepresentanter

Filip Axelsson
studeranderepresentant (SRO SCI)
Sigge Eliasson
suppleant studeranderepresentant (PAS Öppen ingång)
Maria Ulvko
suppleant studeranderepresentant (PAS Farkostteknik)
Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2019-03-29