Forskarutbildning

SCI är en av KTHs största skolor gällande forskarutbildning och -examination.

Antalet nyantagna studenter inom forskarutbildningen sammanfaller med antalet examinerade vilket säkerställer en god fortsatt verksamhet omfattande c:a 250 studenter.

Utbildning på forskarnivå på KTH

Kontaktuppgifter till forskarutbildningsansvariga (FA) och programansvariga (PA)

Funktion Namn Epost Telefonnummer
FA Tommy Ohlsson fuansv@sci.kth.se 7908261
Vice FA Jonas Faleskog fuansv@sci.kth.se 7908977
Forskarutbildninghandläggare Kerstin Gustafsson fou@sci.se 7906727
Forskarutbildninghandläggare Ingela Hallonblad fou@sci.se 7906432
PA Farkostteknik Karl Bolin kbolin@kth.se 7908017
PA Flyg- och rymdteknik Ulf Ringertz rzu@kth.se ´0709837653
PA Fysik Pär Olsson polsson@kth.se ´0737650538
PA Hållfasthetslära Per-Lennart Larsson plla@kth.se 7907540
PA Matematik Tilman Bauer tilmanb@math.kth.se 7907417
PA Teknisk mekanik Anders Dahlkild ad@mech.kth.se 7909174
PA Tillämpad matematik och beräkningsmatematik Henrik Hult hult@kth.se 7906911
       
       
       
       
       
       
Till sidans topp