Doktorsprogrammet i Fysik vid KTH

Programmet omfattar flera forskningsområden inom fysiken och sträcker sig från grundläggande och teoretisk forskning inom modern fysik, tvärvetenskaplig och interdisciplinär forskning inom biologisk och biomedicinsk fysik, till tillämpad och riktad forskning inom kärnteknik.

Doktorsprogrammet i Fysik är organiserat kring sex breda forskningsinriktningar och innebär studier på forskarnivå i ämnet fysik eller biologisk fysik. Utbildningen sker i huvudsak vid Albanova och Kista campus.

Forskningsinriktningar


  
Till sidans topp