Institutionen för Teknisk Mekanik

Från och med 1 januari 2020 har de tidigare institutionerna för Farkost och Flyg, Hållfasthetslära och Mekanik slagits samman till den nya institutionen för Teknisk Mekanik. Den nya institutionens hemsidor är under konstruktion.

Klicka på institutionsnamnen för att besöka de tidigare institutionernas sidor. 

Farkost och flyg

Hållfasthetslära

Mekanik

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Teknisk mekanik
Senast ändrad: 2020-02-12