Till innehåll på sidan

Institutionen för Teknisk Mekanik

Från och med 1 januari 2020 har de tidigare institutionerna för Farkost och Flyg, Hållfasthetslära och Mekanik slagits samman till den nya institutionen för Teknisk Mekanik. Den nya institutionens hemsidor är under konstruktion.

Farkostteknik och solidmekanik

Forskningsområden

Flygteknik

Vägfordon

Hållfasthetslära

Konceptuell fordonsdesign

Lättkonstruktion

Marina system

Spårfordon

Rymdteknik

Strömningsmekanik och Teknisk akustik
Forskningsområden

Biomekanik

Flödesstabilitet och turbulens

Ljud och vibrationer

Strömning i komplexa medier, fler-fasströmning och flöden med kemiska reaktioner

Tillämpad strömningsmekanik

Klicka på institutionsnamnen för att besöka de tidigare institutionernas sidor. 

Farkost och flyg

Hållfasthetslära

Mekanik

Kalender

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Teknisk mekanik
Senast ändrad: 2020-05-07