Till innehåll på sidan

Strömning i komplexa medier, fler-fasströmning och flöden med kemiska reaktioner

Undersöker samspelet mellan turbulens, partiklar, termodynamik och kemi för att lösa tekniska samhällsutmaningar.

Tillhör: Institutionen för mekanik
Senast ändrad: 2019-07-03