Till innehåll på sidan

Laboratoriet

Hållfasthetsläras laboratorium understödjer institutionens forskning och utbildning samt utför provningstekniska forskningsuppdrag. Verksamheten har en bred erfarenhet av olika typer av provning och material. Laboratoriet är en del av Odqvistlaboratoriet för experimentell mekanik.

Typisk provning som utförs i laboratoriet är:

Brottmekanisk provning

  • CTOD, K, J och spricktillväxtdata
  • Tillverkning av utmattningssprickor för brottmekanisk provning
  • Tillverkning av utmattningssprickor med känd geometri

Kvasistatisk provning

  • Dragprov för materialparametrar t. ex E, Rp0.2 % , Rm, A5 och Z
  • Kompressionsprovning
  • Krypprovning

Utmattningsprovning

  • Bestämning av utmattningsgräns
  • Kontaktutmattning
  • Wöhlerkurvor

I laboratoriet utförs provning på olika sortens material, såsom metaller, papper, biologiska material och gummi mm. Även provning av komponenter i olika storlekar utförs.

Kontakt:

Institutionen för Hållfasthetslära
Teknikringen 8L (Leveranser)
Teknikringen 8D (Besök)
SE-100 44 Stockholm

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Hållfasthetslära
Senast ändrad: 2017-09-12