Konferensprogram

Preliminärt program för Nationell Tentamenskonferens 11-12 oktober 2018

Skriv ut program här (pdf 18 kB)

Torsdag 11 oktober

09:00–09:55

Registrering och kaffe D-huset Lindstedtsvägen 5

10:00–10:10 Inledning (Helene Rune, administrativ chef)
10:10–10:30 Om KTH (Anders Lundgren, förvaltningschef KTH)

10:30–11:00

KTH:s tentamenshantering(Helene Rune)

11:00–12:30

Tema 1 – Rekrytering/utb av vakter (Helene Rune)

Gruppdiskussioner Tema 1

12:30 Lunch Ljusgården D-huset
13:30

Tema 2 – Tenta-adminsystem (Anders Möllström, Universitets- och

högskolerådet UHR)

15:00

Kaffe Ljusgården D-huset

15:15

Tema 3 – Anonym tentamen (Carina Edlund, Förvaltningsledare, KTH)

15:50

Summering av dagen (Helene Rune)

16:00

Guidad visning av konst, arkitektur och historia på KTH

17:30 Konferensmiddag (SysteroBror)

Fredag 12 oktober

08:15–09:45

Tema 4 – Digital tentamen (Mats Brenner, Högskolan i Gävle)

09:45

Kaffe i Ljusgården D-huset

10:00–11:30

Tema 5 –FUNKA-anpassningar (Yvonne Bång Wahlbäck, UF KTH)
Gruppdiskussioner Tema 5

11:30–12:15

Tema 6 – Skanning av tentor (Wanda Manninger, projektledare KTH)

12:15 Lunch Kårhuset, Drottning Kristinas väg15
13:30

Populärvetenskapliga inblickar

  • Rymden och människan (Christer Fuglesang, Astronaut, professor)
  • Att utforska universum med ballonger (Mark Pearce, professor astropartikelfysik)
  • Datortomografi (Mats Danielsson, professor fysik)
14:30

Överlämning till nästa konferensvärd (Helene Rune)

15:00–16:00

Besök i verkligheten "tentautlämningen"
Utlämning av Goodiebags till samtliga deltagare

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2018-10-11