Till innehåll på sidan

Om konferensen

Nationell Tentamenskonferens 11-12 oktober 2018
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Detta är första gången som KTH ”tar stafettpinnen” och håller i denna årliga konferens. Förra årets konferens, vid högskolan i Borås, visade att det fanns ett stort behov av diskussion och erfarenhetsutbyte mellan lärosätena vad gäller tentamenshanteringen. Vi behöver helt enkelt dela bra idéer och lösningar med varandra!
Årets konferens kommer därför att fokusera på möjligheten att just utbyta erfarenheter mellan lärosätena. Därför har vi valt att genomföra konferensen i s k workshopformat. Tanken är att man i mindre grupper med representanter från olika läsosäten kan diskutera olika områden inom tentamensadministration.

De områden som vi valt att fokusera närmare på är:

  • Anonyma tentor
  • Skanning av tentor
  • Digitaliserade tentor¨
  • Rekrytering och utbildning av tentamensvakter
  • Bokningssystem
  • Tentamenssalar och placering av tentander
  • Tentamensregler
  • FUNKA – hur långt kan man anpassa olika stöd och samtidigt garantera likabehandling

Det finns naturligtvis flera andra områden inom tentamensarbetet som kan diskuteras. Har du någon särskild fråga eller område som du tycker är viktig eller intressant, och gärna skulle vilja diskutera med kollegorna? Meddela oss gärna via nedanstående länk så försöker vi få med även detta.

Vi ser fram emot kreativa och bra diskussioner.
Välkomna till Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm!

Helene Rune
Administrativ chef

Skicka in förslag inför konferensen

Till anmälan

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2018-02-21