Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) (engelska: KTH Royal Institute of Technology), är ett statligt svenskt universitet i Stockholm med huvudsaklig inriktning på teknik och naturvetenskap. KTH är den största och äldsta tekniska högskolan i Sverige, bedriver omfattande utbildning av framför allt civilingenjörer, högskoleingenjörer samt arkitekter och har en omfattande teknisk och naturvetenskaplig forskning.
Rektor är sedan 12 november 2016 Sigbritt Karlsson, professor i polymerteknologi. Kung Carl XVI Gustaf är universitetets beskyddare.

Vid KTH genomförs cirka 100 000 tentor årligen där över 500 aktiva tentamensvakter involveras.

Läs mer om KTH på KTH:s hemsida

Kungliga Tekniska högskolan.
Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2018-02-19