Lunch och middag

Eventuell specialkost anges i samband med anmälan.
Tidpunkter för lunch och middag hittas i aktuellt konferensprogram.

Hitta till restaurangerna

Lunch dag 1, 11 oktober
Ljusgården, D-huset, Lindstedtsvägen 5, KTH campus

Lunch dag 2, 12 oktober
Restaurang Nymble (Kårhuset), Drottning Kristins väg 15

Middag 11 oktober
Syster O Bror, Drottning Kristinas väg 24

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2018-10-11