Till innehåll på sidan

The Dahlquist Research Fellowship

The Dahlquist Research Fellowship innebär att en forskare har möjlighet att få finansiering till att på heltid under två år ägna sig åt forskning inom Numerisk Analys på KTH.

Mottagaren uppmuntras att ägna sig åt sina egna forskningsintressen samt förses med en arbetsplats på Institutionen för Matematik på KTH under hela perioden.
The Dahlquist Research Fellowship är uppkallat efter professor Germund Dahlquist, KTH:s pionjär inom Numerisk Analys.

Ansökan

Forskartjänsten ska tilldelas en ung och lovande analytiker, som:

  • har doktorerat inom de senaste fem åren.
  • talar engelska.

Ansökan är stängd för i år. Nästa ansökningstillfälle är i början av 2023

Kommittén

Kommitténs representanter utses av prefekt på institutionen för matematik i samråd med koncernchefen på Comsol AB.

Nuvarande medlemmar:
Ingrid Melinder, ordförande
Anna-Karin Tornberg, professor, avdelningsföreståndare Numerisk analys
Björn Engquist, professor, styrelsemedlem Comsol AB
Bertil Gustavsson, professor em, styrelsemedlem Comsol AB

Styrelsen uppmuntrar dig att skicka in en ansökan eller en nominering till "the Dahlquist Research Fellowship" för att hjälpa till med processen att välja en framtida mottagare.

"The Dahlquist Research Fellowship" är finansierat av Comsol AB och KTH.

Comsol AB

Germund Dahlquist, grundare till NADA, verkade som professor i numerisk analys vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet 1963-90, och som gästprofessor vid Stanford University, i USA 1982-86. Han var en av datateknikens verkliga pionjärer i Sverige.

Tidigare pristagare

Läs mer

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2021-02-12