Till innehåll på sidan

Solute transport across scales: Time series analyses of water quality responses to quantify retention and attenuation mechanisms in watersheds

Tid: Fr 2014-09-12 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Joakim Riml

Opponent: Prof. Aaron I. Packman. Northwestern University, USA

Handledare: Anders Wörman

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2014-08-12