Till innehåll på sidan

Design kan hjälpa människor att dra ner på energiförbrukningen

Publicerad 2016-12-06

Designforskningen kan bidra till att få hushåll att känna sig delaktiga i strävan mot en hållbar samhällsutveckling. När förnyelsebar energi integreras i elnäten berörs hushållen, men det är inte självklart att alla känner sig delaktiga i att bidra till denna utveckling. "Människan behöver förändra sin energiförbrukning, men fler behöver veta hur och att det faktiskt går”, säger Cecilia Katzeff, docent i människa-datorinteraktion vid fms och CESC, i en intervju i Dagens industri.

Hela intervjun i Dagens industri finns här

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2016-12-06