Till innehåll på sidan

Flygskatt per passagerare ett första steg

Starka internationella styrmedel den bästa lösningen för minskade växthusgasutsläpp från flyget

Publicerad 2017-02-27

För att minska växthusgasutsläppen från flygsektorn behövs kraftfulla internationella styrmedel. Sverige och andra länder behöver vara pådrivande för att dessa etableras så snart som möjligt. Det kan dock ta tid innan internationella styrmedel är på plats. På kort sikt behövs därför en flygskatt per passagerare som inkluderar utrikes flyg, vilket står för över 90 procent av klimateffekten från svenskars flygresande. Denna flygskatt bör införas snabbt och ligga på en nivå som ger en reell klimateffekt. Det skriver forskningsledare Jonas Åkerman, professor Göran Finnveden och professor Mattias Höjer i en debattartikel i Dagens Samhälle, tillsammans med tre Chalmersforskare.

Dagens Samhälle 2017-02-27 "Forskare: Så ser vi på alternativen till en flygskatt"

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2017-02-27