Till innehåll på sidan

Framtidens algodlingar hanteras av undervattensrobotar

Publicerad 2017-03-01

Forskare vid KTH har fått ett anslag om 100 miljoner kronor för att utveckla nästa generations undervattensrobotar.

Pengarna går till forskningscentret Swedish Maritime Robotics Centre (SMaRC), en nationell och tvärvetenskaplig samlingspunkt för forskning och utveckling av maritima robotar för havsodling, områdesbevakning och miljömätningar. Även forskare från institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) har en del i projektet.

Fredrik Gröndahl, avdelningen för industriell ekologi:

-Vår uppgift är att se på krav som en liten AUV (Autonom Undervattensfarkost) måste uppfylla för att kunna fungera som en inspektionsrobot i havsodlingar av t.ex. alger. Vi är också intresserade av att använda farkosten för marina inventeringar i kustnära områden för att se på biodiversitet eller leta efter föroreningar. Havet är stort och både organismer och föroreningar har en tendens att ansamlas på vissa platser. Det finns en stor risk att man med dagens metoder missar mycket. Med den nya AUV kommer vi förhoppningsvis kunna skapa en bättre förståelse om hur våra hav fungerar.

Vi vet faktiskt mindre om våra hav än om planeten Mars! Vi vill också utveckla AUV så att den inte blir så dyr utan kan ersätta dykare och båtar som är mycket kostsamma. Vartefter den tekniska utvecklingen sker så kommer farkosten att provas i marina miljöer både på väst- och östkusten. Framöver kommer AUV generera mycket spännande forskning.

Läs mer om projektet: De utvecklar framtidens undervattensrobotar

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2017-03-01