Till innehåll på sidan

Materialåtervinning av plast sparar energi och koldioxidutsläpp

Plastförbränning ger klimatproblem

Publicerad 2017-02-27

Mot bakgrund av att tiotusentals ton källsorterad plast har förbränts under de senaste åren pekar professor Göran Finnveden på att materialåtervinning av plast sparar både energi och koldioxidutsläpp, medan plastförbränning är ett klimatproblem. I två artiklar uttalar sig Göran Finnveden om allvaret i situationen och om möjliga strategier för att minska utsläppen av koldioxid från avfallsförbränning, genom ökad utsortering av plast, ändrade ekonomiska styrmedel och lagkrav på återvinningen.

Dagens Nyheter 2017-02-08 "Forskare: Allvarligt för förtroendet"

Ny Teknik 2017-02-22 "Plastförbränning ger avfallssektorn klimatproblem"

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2017-02-27